Poštovné zadarmo
v rámci Slovenska

Fashion club

Všeobecné pravidlá a podmienky vernostného klubu

Vážení zákazníci, radi by sme vás informovali o podmienkach členstva vo vernostnom klube „Fashion club MOLOKO – CUBE – SWAROVSKI“ (ďalej len „vernostný klub“). Prostredníctvom členstva v tomto klube odmeňujeme našich stálych zákazníkov za opakované nákupy v našich predajniach a pravidelne ich informujeme o novinkách, exkluzívnych akciách a zľavách.

Tieto všeobecné pravidlá a podmienky vernostného klubu upravujú právne vzťahy medzi prevádzkovateľmi vernostného klubu a členom klubu. Vernostný klub spoločne prevádzkujú spoločnosti SIMS plus, s.r.o., so sídlom Špitálska 2202/51, 811 08 Bratislava, IČO: 36702579, CUBESHOP s.r.o., so sídlom Pribinova 4/17952, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09, IČO: 45 335 087 a UNICRYSTAL s.r.o., so sídlom Špitálska 2202/51, 811 08 Bratislava, IČO: 45 456 071, a to s cieľom poskytnúť svojim stálym zákazníkom nadštandardné výhody.

 

Vznik členstva

Registrácia vo vernostnom klube je na slobodnej vôli zákazníka, je bezplatná a členstvo je možné kedykoľvek bez udania dôvodu zrušiť. Podmienkou vzniku členstva je vyplnenie všetkých povinných polí na prihláške do vernostného klubu (meno a priezvisko, dátum narodenia, email a mobilné telefónne číslo) na ktorejkoľvek z našich predajní MOLOKO, CUBE a SWAROVSKI (zoznam predajní je zverejnený na https://www.moloko.sk/predajne) alebo prostredníctvom našej internetovej stránky www.moloko.sk. Vyplnením prihlášky zákazník potvrdzuje, že bol oboznámený s týmito všeobecnými pravidlami a podmienkami vernostného klubu, pristupuje k nim a súhlasí s právami a povinnosťami zmluvy o členstve vo vernostnom klube, ktoré sú v nich uvedené. Členstvo vo vernostnom klube môže využívať len tá osoba, ktorá sa do vernostného klubu prihlásila, jeho výhody sa nedajú prenášať na iné osoby. Na tento účel člen vernostného klubu súhlasí s tým, že zamestnanci prevádzkovateľov vernostného klubu sú v prípade potreby oprávnení vyžadovať predloženie dokladu totožnosti.

 

Zbieranie bodov

Členstvo vo vernostnom klube slúži na evidenciu nákupov jeho členov v predajniach MOLOKO, CUBE a SWAROVSKI. Pri registrácii sa členom vernostného klubu nevydávajú vernostné karty, preto ak si pri platení zákazník želá načítať body za nákup, naši zamestnanci tak urobia vyhľadaním registrácie na základe mena a priezviska. Členom vernostného klubu, ktorí nakupujú cez náš e-shop na internetovej stránke www.moloko.sk, sa body za nákup automaticky pripočítajú. Aktuálny stav bodov si zákazník môže overiť priamo v predajni MOLOKO, CUBE a SWAROVSKI alebo v zákazníckom účte na internetovej stránke v sekcii „Môj účet“. Body je možné zbierať za každý nákup tovaru alebo darčekovej poukážky, pričom za každé jedno euro nákupu získa člen vernostného klubu jeden bod. Body sa nedajú načítať pri nákupoch platených darčekovou poukážkou, a to vo výške použitej darčekovej poukážky. Body za prípadný rozdiel v celkovej sume oproti darčekovej poukážke sa načítajú. Body za nákupy budú pripísané v priebehu jedného dňa.

 

Čerpanie výhod

Nazbierané body majú platnosť 12 mesiacov a po splnení podmienok ich môže člen vernostného klubu využiť v ktorejkoľvek predajni MOLOKO, CUBE a SWAROVSKI na uplatnenie 20% narodeninovej zľavy. Nárok na narodeninovú zľavu vzniká tým členom vernostného klubu, ktorí v prihláške uviedli svoj dátum a rok narodenia, a ktorí za uplynulých 12 mesiacov (počnúc dňom narodenín) nazbierali minimálne 500 bodov. Narodeninová zľava vo výške 20% sa dá uplatniť jednorazovo na jeden nezľavnený produkt v období už 7 dní pred a ešte aj 7 dní po dátume narodenín. Zamestnanci prevádzkovateľov vernostného klubu sú za účelom overenia identity pri uplatnení si nároku na narodeninovú zľavu oprávnení požadovať od člena vernostného klubu doklad totožnosti s menom, priezviskom a uvedeným dátumom narodenia (napríklad občiansky preukaz alebo vodičský preukaz). Okrem narodeninovej zľavy zákazníci môžu použiť svoje body nazbierané od vzniku Fashion Clubu (25.5.2018) na vystavenie darčekovej poukážky v nasledovných hodnotách:

  •   300 bodov   =   10 € poukážka  =  minimálna výška nákupu na uplatnenie poukážky je 20 €
  •   500 bodov   =   20 € poukážka  =  minimálna výška nákupu na uplatnenie poukážky je 30 €
  • 1000 bodov   =   50 € poukážka
  • 1500 bodov   =  100 € poukážka
  • 3000 bodov   =  250 € poukážka

 

Z poukážky sa nevydáva ani neodpisuje hodnota tovaru menšia, ako je hodnota poukážky. 

 

Ďalšie výhody

Na základe registrovaných nákupov vieme členovi vernostného klubu v prípade straty pokladničného dokladu vytlačiť jeho kópiu, čo uľahčí prípadnú reklamáciu alebo výmenu tovaru.

 

Zánik členstva

Svoje členstvo vo vernostnom klube môže zákazník kedykoľvek zrušiť, a to najlepšie prostredníctvom e-mailu na adrese obchod@moloko.sk. Členstvo zaniká aj vtedy, ak zákazník zneužil mechanizmus a výhody vernostného klubu, ak uviedol nesprávne informácie, alebo porušil tieto všeobecné pravidlá a podmienky vernostného klubu, a to rozhodnutím ktoréhokoľvek prevádzkovateľa vernostného klubu. Ku dňu ukončenia členstva zaniká platnosť nazbieraných bodov a všetky nároky vyplývajúce z členstva vo vernostnom klube.

 

Zmena všeobecných pravidiel a podmienok

Prevádzkovatelia vernostného klubu sú oprávnení kedykoľvek zmeniť tieto všeobecné pravidlá a podmienky vernostného klubu, ako aj podmienky využitia nazbieraných bodov a ďalšie jeho výhody. Nové podmienky začínajú platiť dňom ich zverejnenia na www.moloko.sk a členovia vernostného klubu budú o zmenách informovaní prostredníctvom emailu alebo priamo na predajniach. Prevádzkovatelia vernostného klubu si vyhradzujú právo kedykoľvek ukončiť vernostný klub. Akékoľvek poskytované výhody nie sú právne vymáhateľné, zľavy a výhody sa nesčítavajú a nie je možné ich uplatňovať zároveň s inými zľavami, ak nie je stanovené inak.

 

Osobné údaje

Osobné údaje zákazníkov, ktorí sa prihlásili do vernostného klubu, spracúvame spôsobom a za podmienok uvedených v Zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sú zverejnené na našej internetovej stránke.

Možnosti platby

Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, PayPal

© 2006-2019 SIMS Plus, s.r.o.
Všetky práva vyhradené.