Poštovné zadarmo
v rámci Slovenska

Klub MOLOKO

Všeobecné pravidlá a podmienky klubu MOLOKO

Vážení zákazníci, radi by sme vás privítali vo vernostnom klube MOLOKO. Prostredníctvom členstva v tomto klube odmeňujeme našich stálych zákazníkov za opakované nákupy v našich predajniach a pravidelne ich informujeme o novinkách, exkluzívnych akciách a zľavách.

Tieto všeobecné pravidlá a podmienky vernostného klubu MOLOKO upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou SIMS plus, s.r.o. a členom klubu MOLOKO (ďalej len „člen klubu“). Vernostný klub MOLOKO prevádzkuje spoločnosť SIMS plus, s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 43250/B, so sídlom Špitálska 51, 811 08 Bratislava, IČO 36702579, s cieľom poskytnúť svojim stálym zákazníkom nadštandardné výhody.

 

Vznik členstva

Registrácia v klube MOLOKO je na vašej slobodnej vôli, je bezplatná a členstvo je možné kedykoľvek bez udania dôvodu zrušiť. Podmienkou zapojenia je vyplnenie všetkých povinných polí registračného formulára (meno a priezvisko, dátum narodenia, email a mobilné telefónne číslo) na ktorejkoľvek z našich predajní alebo prostredníctvom našej webovej stránky www.moloko.sk. Vyplnením registrácie zákazník potvrdzuje, že bol oboznámený so všeobecnými podmienkami klubu a dáva dobrovoľný súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov potrebných pre spracovanie žiadosti o účasti v klube. Registráciu môže využívať len tá istá osoba, ktorá ju vykonala, a jej výhody sa nedajú prenášať na iné osoby. Na tento účel člen klubu súhlasí s tým, že zamestnanci spoločnosti SIMS plus, s.r.o. sú v prípade potreby oprávnení vyžadovať predloženie dokladu totožnosti.

 

Zbieranie bodov

Registrácia slúži na evidenciu Vašich nákupov v predajniach MOLOKO. Pri registrácii sa členom klubu MOLOKO nevydávajú vernostné karty, preto ak si pri platení želáte načítať body za Váš nákup, naši zamestnanci tak urobia vyhľadaním Vašej registrácie na základe Vášho mena a priezviska. Ak ste členom klubu a nakupujete cez náš e-shop, body za nákup sa Vám automaticky pripočítajú na Vaše konto. Aktuálny stav bodov prislúchajúci k Vašej registrácii si môžete overiť na ktorejkoľvek predajni MOLOKO alebo v sekcii môj účet. Body je možné zbierať za každý nákup tovaru alebo darčekovej poukážky, pričom za každé jedno euro nákupu získate jeden bod. Body sa nedajú načítať pri nákupoch platených darčekovou poukážkou, a to vo výške použitej darčekovej poukážky. Body za prípadný rozdiel v celkovej sume oproti darčekovej poukážke sa načítajú. Body za nákupy budú pripísané v priebehu jedného dňa.

 

Čerpanie výhod

Nazbierané body majú platnosť 12 mesiacov a po splnení podmienok ich môžete využiť v ktorejkoľvek predajni MOLOKO na uplatnenie Vašej 20% narodeninovej zľavy. Nárok na narodeninovú zľavu vzniká tým členom klubu, ktorí pri registrácii uviedli svoj dátum a rok narodenia, a ktorí za uplynulých 12 mesiacov (počnúc dňom narodenín) nazbierali na svoju registráciu minimálne 400 bodov. Narodeninová zľava vo výške 20% sa dá uplatniť jednorazovo na jeden nezľavnený produkt v období už 7 dní pred a ešte aj 7 dní po dátume Vašich narodenín. Zamestnanci spoločnosti SIMS plus, s.r.o. sú za účelom overenia identity pri uplatnení si nároku na narodeninovú zľavu oprávnení požadovať od člena klubu doklad totožnosti s menom, priezviskom a uvedeným dátumom narodenia (napríklad občiansky preukaz alebo vodičský preukaz). Na základe Vašich registrovaných nákupov Vám vieme v prípade straty pokladničného dokladu vytlačiť jeho kópiu, čo Vám uľahčí prípadnú reklamáciu alebo výmenu tovaru.

 

Zánik členstva

Svoje členstvo vo vernostnom klube MOLOKO môžete kedykoľvek zrušiť, a to najlepšie prostredníctvom e-mailu na adrese obchod@moloko.sk. Členstvo zaniká aj vtedy, ak účastník zneužil mechanizmus a výhody klubu, ak uviedol nesprávne informácie, alebo porušil všeobecné podmienky programu, a to rozhodnutím prevádzkovateľa klubu. Ku dňu ukončenia členstva zaniká platnosť nazbieraných bodov a všetky nároky vyplývajúce z členstva v klube.

 

Zmena všeobecných podmienok a pravidiel

Spoločnosť SIMS plus, s.r.o. je oprávnená kedykoľvek meniť pravidlá a podmienky členstva vernostného klubu MOLOKO, ako aj podmienky využitia nazbieraných bodov a ďalšie jeho výhody. Nové podmienky začínajú platiť dňom ich zverejnenia na www.moloko.sk a členovia klubu budú o zmenách informovaní prostredníctvom elektronickej pošty alebo priamo na predajniach. Spoločnosť SIMS plus, s.r.o., si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť vernostný klub MOLOKO. Akékoľvek poskytované výhody nie sú právne vymáhateľné, zľavy a výhody sa nesčítavajú a nie je možné ich uplatňovať zároveň s inými zľavami, ak nie je stanovené inak.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytnutím svojich osobných údajov prostredníctvom vyplneného registračného formulára dávate spoločnosti SIMS plus, s. r. o., v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, email, dátum narodenia a trvalé bydlisko (ďalej len „osobné údaje“). Osobné údaje sú spracovávané na účely registrácie v klube MOLOKO, ponúkania výrobkov, poskytnutia zliav vyplývajúcich z podmienok vernostného klubu MOLOKO, vedenia databázy a spracovania štatistiky. Spoločnosť SIMS plus, s.r.o. zaručuje, že pomocou prijatých potrebných bezpečnostných opatrení ochráni tieto poskytnuté osobné údaje pred odcudzením a prípadným zneužitím neoprávnenými osobami. Vyplnením registračného formulára a poskytnutím kontaktných údajov nám udeľujete súhlas so zasielaním informácií o marketingových aktivitách predajní MOLOKO, vrátane zasielania informácií o pripravovaných akciách, novinkách alebo výrobkoch, ako aj súhlas so zasielaním obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to na dobu neurčitú. Tento súhlas je udeľovaný zákazníkom dobrovoľne, no má plné právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, najlepšie písomným prehlásením, doručeným na adresu spoločnosti.

Možnosti platby

Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, PayPal

© 2006-2018 SIMS Plus, s.r.o.
Všetky práva vyhradené.